Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng Báo giá thép hình bên công ty đang áp dụng.

Thép hình I( Jis G3101/ SS400/ Q235 B)

Vnd/kg

Thép V( CT3 – SS400)

Vnd/kg

I100x50x6m(43kg/cây)

15,700

V25x3x6m NB(5.68kg/c)

16,900

I120x60x6m(54kg/cây)

16,000

V30x3x6m NB(6.71kg/c)

16,700

I150x75x5x7x12m(14kg/m)

14,900

V40x3x6m NB(9.93kg/m)

16,700

I198x99x4.5x7x12(18.2kg/m)

14,200

V40x4x6m NB(12.63kg/c)

16,700

I200x100x5.5x8x12m(21.3kg/m)

14,200

V50x3x6m NB(14.9kg/c)

16,700

I248x124x5x8x12m(25.7kg/m)

14,000

V50x4x6m NB(16.2kg/c)

16,700

I250x125x6x9x12(29.6kg/m)

14,000

V50x5x6m NB đỏ(19.6kg/c)

16,700

I298x149x5.5x8x12m(32kg/m)

14,000

V50x5x6m NB đen(21..36kg/c)

16,700

I300x150x6.5x9x12m(36.7kg/m)

14,000

V60x5x6m NB(26.03kg/c)

16,700

I346x174x6x9x12m(41.4kg/m)

14,300

V63x4x6m NB(23.3kg/c)

16,700

I350x175x7x11x12m(49.6kg/m)

14,500

V63x5x6m NB(27.6kg/c)

16,700

I396x199x7x11x12m(56.6kg/m)

14,400

V63x6x6m NB(32.6kg/c)

16,700

I400x200x8x13x12m(66kg/m)

14,000

V65x6x6m NB(34.1kg/c)

16,700

I446x199x8x12x12m(66.2kg/m)

14,000

V70x5x6m NB(31.04kg/c)

16,700

I450x200x9x14x12m(76kg/m)

14,200

V70x6x6m NB(36.46kg/c)

16,700

I482x300x11x15x12m(114kg/m)

14,000

V70x7x6m NB(41.94kg/c)

16,700

I488x300x11x18x12m(128kg/m)

14,500

V75x6x6m NB(38.5kg/c)

16,700

I496x199x9x14x12m(79.5kg/m)

14,800

V75x8x6m NB(52.07kg/c)

16,700

I500x200x10x16x12m(89,6kg/m)

14,200

V80x6x6m NB(41.94kg/c)

   16,700

I600x200x11x17x12m(106kg/m)

15,500

V80x8x6m NB(55.5kg/c)

16,700

I700x300x13x24x12m(185kg/m)

15,000

V63x6x6m (32.5kg/c)

14,900

I800x300x14x26x12m(210kg/m)

15,400

V63x5x6m (27kg/c)

14,900

I900x300x16x28x12m(243kg/m)

15,800

V65x6x6m (28.48kg/c)

14,900

 

 

V65x6x6m (33.9kg/c)

14,900

Thép hình H (Jis G3101 – SS400 – G3192)

 

V70x5x6m (29.98kg/c)

 14,900

H100x100x6x8x12m(17.2kg/m)

13,900 

V70x6x6m (35.38kg/c)

14,900

H125x125x6.5x9x12m(23.8kg/m)

13,900 

V75x6x6m (36.6kg/c)

14,900

H150x150x7x10x12m(31.5kg/m)

14,100 

V80x7x6m (48.3kg/c)

14,900

H175x175x7x11x12m(40.4kg/m)

14,200 

V90x8x6m AK(60.9kg/c)

14,900

H200x200x8x12x12m(49.9kg/m)

14,100 

V100x8x6m AK(67.4kg/c)

15,100

H250x250x9x14x12m(72.4kg/m)

14,900 

V100x10x6m AK(79.6kg/c)

 15,100

H294x200x8x12x12m(56.8kg/m)

14,500 

V120x10x12m AK(17.6kg/m)

15,100

H300x300x10x15x12m(94kg/m)

15,200 

V130x12x12m TQ(22.7kg/m)

14,300

H350x350x12x19x12m(137kg/m)

15,100 

V150x12x12mTQ(27.3kg/m)

14,300

H390x300x10x16x12m(107kg/m)

14,200 

V150x15x12mTQ(33.6kg/m)

14,300

H400x400x13x21x12m(172kg/m)

16,200 

V175x12x12mTQ(31.8kg/m)

14,300

H414x405x18x28x12m(232kg/m)

16,200 

V175x15x6mTQ(39.4kg/m)

14,300

 

 

 

 

Thép U (Jis G3101 – G3192 – SS400)

   

 

U50x6m(15kg/cây)

279,000 

 

 

U65x6m(18.5kg/cây)

319,000 

 

 

U80x6m(26kg/cây)

359,000 

 

 

U100x6m(35kg/cây)

14,500 

 

 

U100x6m(45kg/cây)

14,300 

 

 

U120x6m(45kg/cây)

14,200 

 

 

U140x6m(62.9kg/ cây)

14,200 

 

 

U150x6m(18.6kg/m)

14,000 

 

 

U160x6m(13.46kg/m)

14,000 

 

 

U180x12m(15kg/m)

13,700 

 

 

U200x12m(23.5kg/m)

13,700 

 

 

U250x12m(24.6kg/m)

13,700 

 

 

U300x12m(31.02kg/m)

13,700 

 

 

 Ghi chú: 

  •  Giá trên bao gồm 10% thuế VAT, dung sai trọng lượng ± 5%.
  •  Miễn phí vận chuyển trong Nội thành Sài Gòn với số lượng lớn

Liên hệ : Mr Thắng  0909.764.268. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                Mr Tùng    0987.292.066. EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..