Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng Báo giá thép vuông bên công ty đang áp dụng.

THÉP VUÔNG ĐEN 

Vuông đen

0.9 ly

 1.0 ly

1.2 ly

1.4 ly

1.8 ly

2.0 ly

2.3ly

2.5 ly

2.8ly

3.0 ly

4.0 ly

12x12

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

               

14x14

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

             

16x16

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

             

20x20

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

             

25x25

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

             

30x30

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

           

40x40

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

           

50x50

 

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

 

60x60

 

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

 

75x75

 

 

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

 

90x90

 

 

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

100x100

 

   

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

THÉP VUÔNG KẼM

 

0.9 ly

 1.0 ly

1.2 ly

1.4 ly

1.8 ly

2.0 ly

2.3ly

2.5 ly

2.8ly

3.0 ly

4.0 ly

12x12

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

               

14x14

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

               

16x16

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

               

20x20

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

             

25x25

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

             

30x30

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

           

40x40

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

           

50x50

 

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

     

60x60

 

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

75x75

 

 

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

90x90

 

   

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

100x100

 

   

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Ghi chú:

  •  Giá trên bao gồm 10% thuế VAT, dung sai trọng lượng ± 5%.
  •  Miễn phí vận chuyển trong Nội thành Sài Gòn với số lượng lớn

 

Liên hệ : Mr Thắng  0909.764.268. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                Mr Tùng    0987.292.066. EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

                Ms Quyên      0989.253.414. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.